“Rozgrywka z historią”- gra wielkoformatowa pt. “Pani Jadwiga w opałach”.

W dniu 10.11.2023 w Szkole Podstawowej w Gadce miała miejsce uroczysta premiera gry wielkoformatowej pt. „Pani Jadwiga w opałach”, zrealizowanej w ramach zadania pn. „Rozgrywka z historią” z Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Całkowita wartość projektu to 19000 zł, a kwota dotacji to 15000 zł.