“12 miesięcy” Janina Porazińska w “Porankach z książką”

Zapraszamy do wysłuchania książki “12miesięcy” Janiny Porazińskiej, którą czyta Krystyna Bednarczyk z Biblioteki Publicznej Filia w Gadce.