Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec podpisała umowy na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

Zakup sprzętu realizowany jest w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, którego operatorem jest  Narodowe Centrum Kultury. Projekt pn.   „ Doposażenie BiOK w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy” pozwoli na zakup sprzętu do mini studia nagrań, zajęć prowadzonych on-line, pętli indukcyjnych oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 107 400 PLN i została w całości sfinansowana ze środków pozyskanych z NCK.                                 

Realizacja projektu pozwoli BiOK poszerzyć i unowocześnić swoją ofertę,  dostosować  ją do potrzeb użytkowników oraz przyczyni się do  pozyskania  nowego grona odbiorców.