Dofinansowanie zakupu książek

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i filii w terenie.

Dofinansowanie otrzymano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Nazwa zadania: „ Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”