Doposażenie BiOK w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec realizuje projekt pn.: “Doposażenie BiOK w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy” w ramach projektu systemowego pn.: “Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowanego z Funduszy Europejskich , którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 

Placówka dzięki projektowi, zostanie doposażona w sprzęt do prowadzenia zajęć cyfrowych on-line oraz w sprzęt do wyposażenia mini studia nagrań.  Dodatkowo pracownicy jednostki wezmą udział w wielu szkoleniach  prowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury, które pozwolą na podniesienie kompetencji cyfrowych osób zatrudnionych w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Mirzec. 

W dniach 18-19 listopada 2021roku w siedzibie Domu Kultury w Mircu odbyły się pierwsze warsztaty z udziałem trenera z ramienia Fundacji CERTES- panią Anną Starzyńską- Brzuską – Trenerem Relacji Wszelkich.

Całkowita kwota dofinansowania projektu to 107 400,00 zł.