Kolejne sukcesy naszych zespołów


W dniu 17.07.2021 roku na 48. Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach Zespół HAPPY i 104 Artystyczna Drużyna Harcerska, zdobyły nagrody w poszczególnych kategoriach:
Kategoria zespołów wokalnych 13-16 lat
Wyróżnienie
104. Artystyczna Drużyna Harcerska z Mirca
Brązowa Jodła
Harcerski Zespół Wokalny „Happy” z Mirca

Jodła Harcerska w kategorii zespołów wokalnych
Wyróżnienie
104. Artystyczna Drużyna Harcerska z Mirca
Srebrna Jodła Harcerska
Harcerski Zespół Wokalny „Happy” z Mirca

Jury konkursu doceniło także pracę naszych zespołów podczas całego festiwalu i przyznało Jodłę Wychowawczą Harcerskiemu Zespołowi Wokalnemu Happy z Mirca oraz 104. Artystycznej Drużynie Harcerskiej z Mirca.
Składamy serdeczne gratulacje Zespołom oraz ich opiekunom Państwu Małgorzacie i Piotrowi Spadło.