Komunikat Wójta Gminy Mirzec w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn informuje, że Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec  na okres dwóch tygodni – do dnia 25 marca 2020 roku zawiesza wszystkie zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów organizowane przez Ośrodek Kultury w Mircu oraz świetlice w terenie: Centrum Twórczości Ludowej w Osinach, Klub Aktywności Wiejskiej w Tychowie Starym, Klub Wiejski „Niwy” w Tychowie Nowym, świetlicę wiejską w Gadce oraz świetlicę sołecką w Małyszynie.

Wszystkie wymienione placówki będą w tym okresie zamknięte dla użytkowników. Swoją działalność na ten czas zawiesza także Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu i filie w terenie : w Małyszynie, w Gadce, w Tychowie Starym i w Osinach.