I konkurs recytatorski „Prezentujemy wiersze Brzechwy i Tuwima”

W dniu 17 grudnia 2016 roku w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski pt.:„Prezentujemy wiersze Brzechwy i Tuwima” , zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.  Uczestnikami konkursu były dzieci w dwóch grupach wiekowych 5-8 lat i  9-12 lat .

Celem konkursu było popularyzacja utworów Jana Brzechwy i Juliusza Tuwima, zainteresowanie poezją , rozwijanie oraz prezentacja  zdolności recytatorskich wśród dzieci z gminy Mirzec. Występy uczestników oceniane były według kryteriów. Na ocenę wpływał dobrze dobrany wiersz i jego pamięciowe opanowanie . Ważnym czynnikiem była interpretacja tekstu, kultura słowa oraz stopień jego trudności. Na całościową ocenę wypływał również ogólny wyraz artystyczny w tym strój, gest, element ruchu.

W konkursie wzięło udział ponad 40 uczestników. Spośród nich wyłoniono laureatów konkursu.

W I Grupie  wiekowej 5-8 lat zwycięzcami zostali :

Grand Prix – Amelia Ślawska

I miejsce – Julia Jabłońska

II miejsce – Aleksander Kozieł

III miejsce – Maria Kozik

Wyróżnienie – Mateusz Wójcik,  Mateusz Pyzowski

W II Grupie  wiekowej 9-12 lat zwycięzcami zostali :

Grand Prix – Weronika Mirota

I miejsce – Michał Sobczyk

II miejsce – Roksana Derlatka, Małgorzata Niewczas

III miejsce Kinga Sobuta, Paulina Śpiewak

Wyróżnienia – Julia Gwóźdź, Natalia Kozieł, Laura Nobis

Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe , które wręczyli  Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn i Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Pani Dorota Tomaszewska.

Serdecznie gratulujemy  zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!