Konkurs: ,,Moja posesja w świątecznej dekoracji”.

Wójt Gminy Mirzec  oraz  Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Mirzec do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem:  ,,Moja posesja w świątecznej dekoracji”.

Co roku wielu mieszkańców naszej Gminy w okresie Świąt Bożego Narodzenia dekoruje swoje domy, ogródki, balkony. Zachęcamy Państwa, aby w tym roku uwiecznić swoje udekorowane posesje i wziąć udział w konkursie. Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2020 roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować  Regulamin Konkursu.

Warunki uczestnictwa

 1. konkurs jest dobrowolny i bezpłatny,
 2. w konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Mirzec, którzy uwiecznią udekorowaną świątecznie swoją posesję,
 3. warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronach internetowych w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 4. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić podając swoje dane kontaktowe wraz z opisem co przedstawiają załączone zdjęcia np. adres posesji, udekorowany balkon, podwórko itp. oraz załączyć max. 3 zdjęcia w formacie jpg o rozmiarze nieprzekraczającym 6MB każde,
 5. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do konkursu równocześnie oświadcza, że:
  • jest osobą pełnoletnią,
  • jest autorem zdjęć i posiada do nich pełnię praw autorskich,
  • zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczonymi zdjęciami,
  • udziela zgody na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów ze zdjęć w celach promocyjnych konkursu oraz Gminy Mirzec,
 6. jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną posesję,
 7. przesłanie materiałów do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Mirzec oraz  Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec a także w mediach społecznościowych nie później niż do 8 stycznia 2021 roku.

Nagrody

Zostaną przyznane nagrody w formie  rzeczowej (talony):

 1. za I miejsce – o wartości: 400,00 zł,
 2. za II miejsce – o wartości: 300,00 zł,
 3. za III miejsce – o wartości: 200,00 zł.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Mirzec w Mircu pod numerem telefonu: ( 41) 271-35-86.

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

  Regulamin konkursu

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych konkurs “Świąteczne dekoracje..”