Niepodległa dla pokoleń

10 listopada 2018 roku w Modrzewiowym Dworku w Mircu w przededniu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się uroczystości poświęcone tej wyjątkowej Rocznicy, zorganizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec. Na realizacje uroczystości placówka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.”, zadanie pt. „Niepodległa dla Pokoleń”.

Spotkanie rozpoczęło się widowiskiem historycznym pt. „Józef Piłsudski… Tylko Polsce służę”. Teatralne sceny z życia legendy. Widowisko to  efekt warsztatów teatralnych przeprowadzonych w ramach w/w programu. Warsztaty poprowadził  Jacek Królak, który był także autorem scenariusza i reżyserem Przedstawienia. Oprawę muzyczną przygotowała Zofia Siwiec, nagłośnienie Piotr Spadło, Scenografia i dekoracje Justyna Swat i Roman Stompór. Aktorzy występujący w widowisku to uczniowie Szkoły Podstawowej w Osinach, rodzice  i nauczyciele oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Osin.

Po przedstawieniu  licznie zgromadzona na Sali publiczność wysłuchała koncertu Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Harcerzy ze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej i Zespołu HAPPY przygotowanych przez Małgorzatę i Piotra Spadło. W koncercie zaśpiewały także Zespoły Folklorystyczne z Gminy Mirzec.

Uroczystości zakończyło spotkanie pod hasłem „Spacerem po Gminie Mirzec”, w ramach którego odbyła się promocja książki pt. „Na ścieżkach historii gminy Mirzec”. Książka została wydana w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.”, dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury. Spotkanie poprowadził pasjonat historii gminy Mirzec, autor książki – Jacek Rafalski. Na zakończenie każdy uczestnik uroczystości otrzymał egzemplarz wydanej publikacji.