Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Projekt Znaczka Pocztowego „Bądź jak Czesław Słania”

W końcu stycznia nastąpiło rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na Projekt Znaczka Pocztowego „Bądź jak Czesław Słania” pod honorowym patronatem Henryka Monkosa Prezesa Polskiego Związku Filatelistów. Organizatorem Konkursu byli : Główna Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej Polskiego Związku Filatelistów w Warszawie oraz  Redakcja Miesięcznika „Filatelista”. Konkurs odbył się z okazji 100. rocznicy urodzin Czesława Słani, polskiego grawera, projektanta znaczków pocztowych i banknotów.  Dla poczty szwedzkiej zaprojektował ponad 300 znaczków. Łącznie – także dla poczt innych krajów, w tym Polski – wykonał ponad 1000 projektów znaczków. Dorobek ten sprawił, że jego nazwisko wpisano do ,,Księgi Rekordów Guinnessa jako twórcy rekordowej liczby wygrawerowanych znaczków pocztowych.

Tematyka prac filatelistycznych Czesława Słani obejmowała portrety (panujących, noblistów, aktorów i inne), florę i faunę, historię i kulturę.

W 1972 roku został uhonorowany przez króla Szwecji tytułem Nadwornego Grawera (był także nadwornym grawerem Danii i Monako) i wyróżniony Złotym Medalem Królewskim. Królowa Danii Małgorzata II wręczyła mu Order Danebroga. Książę Monako Rainier III nadał mu Kawalerski Order Św. Karola. Pierwszą Szwedzką Akademię Sztuki Filatelistycznej, powołaną w 1981, nazwano jego imieniem.. Od Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w 1998.

Warunkiem uczestnictwa konkursie  było wykonanie pracy na zadany temat dowolną techniką plastyczną (z wyłączeniem kolaży przestrzennych). Należało przedstawić w formie znaczka pocztowego najpiękniejszego miejsca odwiedzanego podczas wakacji. Każdy projekt znaczka  posiadał  charakterystyczną w wybranym przez autora miejscu napis „POLSKA” a obok nominał „3,30 zł”.  Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: dwie grupy klasowe szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.

 Uczniowie z  Koła Filatelistycznego ,,Klaserek Ali” przy BiOK w Mircu  otrzymali trzy wyróżnienia: Weronika Lucińska  z klasy VII oraz  Natalia Owedyk i Daniel Myszka z klasy VIII. Nagrodzeni są uczniami Szkoły Podstawowej im. K. Kupczyka w Tychowie Starym. Gratulujemy uczniom i opiekunce koła filatelistycznego Ali Bonio.