Ogólnopolski konkurs na projekt znaczka pocztowego “Świat oczami młodych”

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez uczestników projektu znaczka pocztowego do hasła ,,Czas na zdrowie” spełniającego wymagania techniczne określone w regulaminie. Ponadto należało dokonać opisu zaprojektowanego znaczka pocztowego( praca literacka) i wybrać ciekawy tytuł do każdego projektu znaczka.
Celem konkursu było przybliżenie młodzieży tematyki zdrowego stylu życia, na który składa się przede wszystkim odpowiednie żywienie ( z naciskiem na żywność ekologiczną) oraz aktywność fizyczna. Znaczki oprócz wartości praktycznej oraz kolekcjonerskiej mają stanowić element prozdrowotnej edukacji. Konkurs miał charakter ogólnopolskiej rywalizacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi( szkołami i ośrodkami kultury).
Organizatorami konkursu była Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Poczta Polska. Pani Ala Bonio pełniąca funkcję koordynatora konkursu zarejestrowała Bibilotekę i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec w panelu konkursowym. Zapoznała uczniów z warunkami przystąpienia do konkursu, przeprowadziła dyskusję na temat zdrowego stylu życia i na temat znaczków pocztowych. Przeprowadzony został etap wewnętrzny i etap ogólnopolski. Zostały wybrane najlepsze prace drogą głosowania grupy na forum. Następnie prace literackie i plastyczne zostały sprawdzone i przesłane wraz z opisem przeprowadzenia konkursu przez koordynatora – panią Alę Bonio do etapu ogólnopolskiego. Z każdego etapu były sporządzane do oceny raporty i wysyłane do organizatora. Nagrodą było wybranie trzech najlepszych prac w kraju, które zostały wydane w formie arkusika trzyznaczkowego przez Pocztę Polską.
Niestety nie udało nam się znaleźć w tej trójce. Każdy z nas chciałby żyć długo, być zdrowym i ładnym, ale nie każdy zwraca uwagę na źródła, z których to długie życie wypływa. Zdrowa żywność, ekologiczne rolnictwo czy aktywność fizyczna to pojęcia,o których każdy słyszał, ale niekoniecznie korzysta z ich dobrodziejstwa na co dzień. Mimo, że pisze się o nich w prasie, mówi w radiu i telewizji, jest ich pełno w Internecie, to ciągle jednak za mało. I tu z pomocą przychodzi znaczek pocztowy. Mały, ale tak samo niezbędny do tego, aby list dotarł do adresata, jak niezbędne do długiego życia są zdrowe produkty i ruch. Znaczek, to dzieło sztuki w miniaturze, a jednocześnie nośnik informacji. Niezwykle ważny, bo niezwykle potrzebny. Konkurs wypromował wiedzę o zdrowym stylu życia, a zwłaszcza o żywieniu i aktywności fizycznej, a w dłuższej perspektywie wpłynie na prozdrowotne postawy i wybory młodych ludzi.

 

Uczniowie, którzy dostali się do etapu ogólnopolskiego: Oliwia Ostrowska kl.III Gimnazjum
Gabrysia Pomorska kl.III Gminazjum

Serdecznie gratulujemy!!!