Podsumowanie projektu “Doposażenie BiOK w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy”

 

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec zakończyła realizację projektu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” pod nazwą „ Doposażenia BiOK w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy”. Projekt był realizowany od lipca 2021 do sierpnia 2022. W trakcie trwania projektu został przeprowadzony cykl szkoleń i warsztatów zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line, podnoszący kompetencje cyfrowe pracowników Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec.
Placówka dzięki projektowi, została doposażona w sprzęt do prowadzenia zajęć cyfrowych on-line oraz w sprzęt do wyposażenia mini studia nagrań. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 107 400 PLN i została w całości sfinansowana ze środków pozyskanych z NCK. Realizacja projektu wpłynęła na poszerzenie i unowocześnienie oferty, dostosowanie jej do potrzeb użytkowników oraz przyczyniła się do pozyskania nowego grona odbiorców.
Dzięki zakupionemu sprzętowi oraz nabytym umiejętnością przeprowadzono warsztaty on-line w czasie rzeczywistym o tematyce wielkanocnej, transmitowano za pomocą social mediów wydarzenia, konkursy i zajęcia z dziećmi, powstał cykl promujący działalność KGW z terenu gminy Mirzec pod nazwą „Wokół tradycji. Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Mirzec”
W ramach realizowanego projektu zakupiono także przenośne pętle indukcyjne, które ułatwią osobą niedosłyszącym uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez BiOK.