Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Małyszynie w najbliższą sobotę

Na przegląd zapraszają Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec, radni z Małyszyna, sołtys i rada sołecka Małyszyna oraz koło Gospodyń Wiejskich z Małyszyna. Początek o godzinie 17.00.