Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem

W dniu 11.04.2018 roku w filii bliotecznej w Gadce odbyło się spotkanie autorskie,  na które  Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec zaprosiła  Romana Pankiewicza – pasjonatę, podróżnika ,  autora tryptyku – Trzy żywioły .    Spotkanie miało miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gadce  a uczestnikami były dzieci z klas III- VII   wraz  nauczycielami.

Roman Pankiewicz jest Krakowianinem. Pokochał wędrówki po tatrzańskich szlakach, co przełożyło się na późniejszą chęć poznawania świata. W czasie 10 – letniego pobytu poza granicami naszego kraju, potrafił połączyć pracę zawodową z żyłką odkrywcy.

Wynikiem wojaży pisarza było powstanie  tryptyku : Matuszka Rosija – Pierwszy żywioł, Niemcy- Drugi Żywioł,  Islandia – Trzeci żywioł . Podczas spotkania autor zaprezentował   pierwszą część tryptyku, w którym opisuje 3-letni  pobyt w Związku Radzieckim. Przedstawia życie codzienne  mieszkańców Rosji, wiele nieprawdopodobnych ciekawych, a także… humorystycznych zdarzeń.

      Spotkanie przebyło w bardzo miłej atmosferze i dzieci z ogromnym zaciekawieniem  słuchali opowieści pisarza.