Spotkanie Bibliotekarzy i czytelników w ramach “Tygodnia Bibliotek” w CTL w Osinach

Tydzień Bibliotek

W ramach trwania „Tygodnia bibliotek” dnia 17 maja 2017 roku w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach odbyło się spotkanie Bibliotekarzy i zasłużonych czytelników.
Program Tydzień Bibliotek ma na celu podkreślenie roli czytania, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i szczególne zainteresowania książką.
Spotkania otworzyła Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Dorota Tomaszewska. Podczas spotkania został wyemitowany reportaż „ Dzieci w bibliotece” i przedstawiony teatrzyk pt.: Sąd nad książką. Program przygotowany został przez bibliotekarki Krystynę Strycharską oraz Iwonę Seweryn z udziałem młodych czytelników Bibliotek w Mircu i Osinach.
W kolejnej części Pan Wójt Gminy Mirosław Seweryn wraz z Panią Dyrektor wręczył nagrody za intensywne czytelnictwo młodszym i starszym czytelnikom bibliotek z terenu Gminy Mirzec .