Świetny sukces Filatelistów!


W dniach 16-19 czerwca 2022r. odbył się w Iławie 60. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny pod hasłem ,, Iława w krainie Warmii i Mazur”.
Po pięknym wojewódzkim sukcesie członków Koła Filatelistycznego ,,Klaserek Ali” w Kielcach przyszła kolej na konkurs ogólnopolski. W tym zaszczytnym gronie elity filatelistycznej znaleźli się dwaj bracia, którzy z dużym sukcesem reprezentowali nasze województwo świętokrzyskie.
Bardzo ładnie zaprezentował się Daniel Myszka , uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. K. Kupczyka w Tychowie Starym, który w grupie klas VI-VIII zdobył III miejsce w kraju. W starszej grupie – szkoła średnia, wyróżnienie zdobył Wiktor Myszka z klasy II ( uczeń TOC , kierunek technik mechatronik Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach ).
Konkurs przeprowadzany był w formie testu wiedzy tematycznej (test wyboru), testu wiedzy filatelistycznej (test wyboru), praktycznej umiejętności pracy z katalogiem znaczków (test uzupełniający) oraz projektu znaczka pocztowego.
W części dotyczącej tematu konkursu wykorzystano polskie znaczki pocztowe , wybrane walory z innych krajów związanych z tematem oraz wytypowanych znaczków, datowników, całostek i innych walorów filatelistycznych przygotowanych przez Główną Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF. Znajomość w/w walorów i tematyki związanej z Warmią i Mazurami obowiązywała uczestników konkursu. Po przeliczeniu punktów najlepsi z poszczególnych grup wiekowych ( pięć osób z każdej grupy) przeszli do ścisłego finału. Uczniowie odpowiadali ustnie na pytania ( mieli tylko minutę na odpowiedź) pod czujnym okiem sędziów. Należy podkreślić, że nie ma równoległych miejsc. Sędziowie dotąd zadają pytania, aż kolejny uczestnik pomyli się. Daniel ostatecznie znalazł się na trzecim miejscu w kraju. To bardzo trudny konkurs, wymagający od uczestników wielu tygodni nauki. Ta zdobyta wiedza związana z tematem konkursu ( treści historyczne, geograficzne, literackie, sportowe , plastyczne i muzyczne ) zostanie wykorzystana w szkole średniej i na studiach. Została też pogłębiona wiedza filatelistyczna. Należy podkreślić, że ten maraton filatelistyczny kształtuje dobre postawy społeczne, zostają też nawiązane przyjaźnie, które kształtują młodych filatelistów.
Każdy uczestnik konkursu musiał wykonać projekt kartki pocztowej o tematyce nawiązującej do tematu konkursu ,,Iława w krainie Warmii i Mazur”. Praca była wykonana kredką na jednej stronie papieru technicznego w formacie A5 i nie zawierała elementów 3D oraz brokatu.
Organizatorzy powołali komisję do oceny prac i przyznania nagród. Górna granica za projekt to 10 punktów. Nasi uczestnicy zdobyli po 9 punktów, znaleźli się na drugim miejscu. Rozwijało to umiejętności plastyczne i kreatywność uczniów. Daniel i Wiktor otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Podczas uroczystego otwarcia konkursu miłą niespodzianką było otrzymanie Złotej Młodzieżowej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Filatelistów za szczególne osiągnięcia filatelistyczne. Z rąk prezesa PZF Henryka Monkosa odebrał ją Wiktor Myszka, uczeń II klasy ZSZ nr 2 w Starachowicach. Otrzymała ją również Julia Swat, uczennica klasy VII w Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym. Odebrała ją opiekunka koła filatelistycznego pani Ala Bonio.
Uczniów do konkursu przygotowała pani Ala Bonio, nauczycielka języka polskiego i historii, która prowadzi od lat Młodzieżowe koło Filatelistyczne ,,Klaserek Ali” przy Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy w Mircu.