Szkolenia pracowników z obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania

W ramach projektu “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec zorganizowała szkolenia pracowników z obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, które odbyły się stacjonarnie w siedzibie placówki. Warto nadmienić, iż pracownicy w ramach wyżej wymienionego projektu uczestniczyli i będą uczestniczyć w szeregu szkoleń on-line organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych.#konwersjacyfrowa