Taneczne kluby

Taniec

Zajęcia rytmiczno-taneczne to radosna i spontaniczna zabawa z tańcem. Spotkania dostoswane są  rozwoju dziecka. Przy Bibliotece i Ośrodku Kultury zajęcia odbywają się  w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat oraz 10-12 lat. Zajęcia rytmiczno –taneczne pozwalają  na rozwijanie umiejętności ruchowych już od najmłodszych lat. Wprowadzają  w świat tańca, pomaga zrozumieć rytm i poznać podstawowe kroki taneczne. Dzieci przedstawiają swoje umiejętności na imprezach okolicznościowych na terminie  naszej gminy

Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 15.30 do 16.15 oraz od 16.15 do 17.00

Zajęcia rytmiczno-taneczne to radosna i spontaniczna zabawa z tańcem. Spotkania dostoswane są  rozwoju dziecka. Przy Bibliotece i Ośrodku Kultury zajęcia odbywają się  w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat oraz 10-12 lat. Zajęcia rytmiczno –taneczne pozwalają  na rozwijanie umiejętności ruchowych już od najmłodszych lat. Wprowadzają  w świat tańca, pomaga zrozumieć rytm i poznać podstawowe kroki taneczne. Dzieci przedstawiają swoje umiejętności na imprezach okolicznościowych na terminie  naszej gminy

Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 15.30 do 16.15 oraz od 16.15 do 17.00

 

Tekst i foto: A. Krakowiak