Jutrzenka z Ostrożanki

Jutrzenka z Ostrożanki

Zespół Jutrzenka z Ostrożanki powstał w 1965 roku z inicjatywy kilku kobiet, m.in. Zofii Myszki i Krystyny Tomczyk . Początkowo Zespól liczył 18 członkiń. Przygrywała mu kapela Franciszka Salwy i jego dwóch synów: Jana i Tadeusza  z Ostrożanki . Akordeonistami byli też: Stanisław Barszcz, Bogdan Urbańczyk, Zespół ” był jedynym, działającym na terenie gminy Mirzec do 2000 roku.  Przewodniczą jest Pani Elżbieta Pałys. Zespół cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców gminy. Występował na licznych imprezach i przeglądach: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, za które otrzymywał czołowe nagrody. Za swoją działalność w 1988 roku otrzymał odznakę “Za zasługi dla Kielecczyzny”. W roku 2014 Zespół nagrał swoją własną płytę muzyczną.

Jutrzenka z Ostrożanki