KGW Mirzec

Mirzeckie koło Gospodyń Wiejskich jest najmłodszym zespołem w naszej gminie i nie tylko jeżeli chodzi o staż organizacyjny ale również wiek jego członkiń. Powstało ono 18 września 2015. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Alicja Dudek, ale jak sama podkreśla, pomysł przez wiele miesięcy krążył po głowach wielu jej koleżanek. Na początku września postanowiły go zmaterializować. Opracowały program KGW i określiły jego cele. Postanowiły, że w swoim środowisku prowadzić będą działalność edukacyjną, kulturalną i opiekuńczą., będą promować historię, kulturę, folklor i regionalną tradycję. Przewodniczącą KGW Mirzec jest Pani Ewelina Rafalik.KGW Mirzec