Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej zakończyło realizację dwóch projektów

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej zakończyło realizację dwóch grantów, na które otrzymało dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu.

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z LGD „Razem na Piaskowcu”  zrealizowało dwa  projekty w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, kwota dotacji to 25 000 zł.

Pierwszy projekt objął zakup obuwia oraz brakujących elementów strojów dla członków zespołów ludowych (kół gospodyń oraz zespołów śpiewaczych) z terenu gminy Mirzec. Zostało zakupionych 30 par butów/kozaków damskich w kolorze czarnym oraz 4 pary w kolorze czerwonym; elementy strojów ludowych damskich ( spódnice, bluzki bawełniane,  bluzki lniane, gorsety,), strój ludowy męski (koszula, spodnie i kamizelka). Wydatek ten współfinansowany jest ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Uzupełnienie brakujących elementów strojów dla kół gospodyń wiejskich i zespołów folklorystycznych z terenu gminy Mirzec- Członków Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej. Uzyskane dofinansowanie to 12 500 zł, wkład własny finansowy 658 zł.

W ramach realizacji drugiego zadania zakupiono akordeon Hohner 96- czarny wraz z pokrowcem i szelkami, mikrofony bezprzewodowe do akordeonu i do skrzypiec a także strój męski ludowy (koszula bawełniana, spodnie i kamizelka z sukna we wzorze kieleckim) oraz kozaki męskie. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Zakup strojów ludowych i doposażenie w instrument muzyczny, mikrofony kapelę „Sąsiedzi” z Tychowa Starego. Uzyskane dofinansowanie to 12 500 zł, wkład własny finansowy 658 zł.

 

Tekst: Ewelina Rafalik