Aktywny Klub Seniora

 

Aktywny Klub Seniora powstał  we wrześniu 2010 roku  i jest  kontynuacją  działań, które zostały zapoczątkowane poprzez realizację projektów w ramach Programu Integracji Społecznej. Klub jako ośrodek Aktywizacji Społecznej seniorów, obejmuje działaniem osoby zamieszkałe na terenie Gminy Mirzec. Powstał w odpowiedzi na potrzeby ludzi starszych i samotnych. Jego podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. W ramach działalności Aktywnego Klubu Seniora jego członkowie spotykają się  w każdy czwartek. Podczas tych spotkań członkinie Klubu mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, nabywać nowe umiejętności a przede wszystkim aktywnie i miło spędzać wolny czas.

Aktywny Klub Seniora zapewnia uczestnikom:

– zajęcia w celu usprawnienia manualnego, pobudzenia chęci poznawania nowinek technicznych, nabycia umiejętności w posługiwaniu się technologią informacyjną,

– umożliwienie członkom klubu skorzystania z porady pielęgniarki,

– tworzenie wspólnoty osób przebywających w Klubie,

– udział w imprezach kulturalnych i wycieczkach,

– podwieczorki.

Największym zainteresowaniem wśród seniorów cieszą się zajęcia plastyczne, które spowodowały rozbudzenie nowych zainteresowań, zintegrowanie osób w nich uczestniczących. Ponadto zajęcia takie spełniają także rolę terapii zajęciowej, która pozwala zachować dobrą kondycję fizyczną i psychiczną osób starszych.

Na zajęciach tego rodzaju członkinie Klubu wykonują wszelkiego rodzaju ozdoby wykonywane za pomocą  różnych technik plastycznych. Poznały m.in. technikę quillingu, origami, malowania porcelany.

Członkostwo i udział w spotkaniach Aktywnego Klubu Seniora przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mircu jest dobrowolny i bezpłatny. Obecnie w Klubie aktywnie działa 20 osób.