Podziękowanie dla mirzeckich zespołów

W czwartek 9 sierpnia br, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z dyrektor BiOK Dorotą Tomaszewską podziękowali 104 Artystycznej Drużynie Harcerskiej, Zespołowi Happy i ich opiekunom za odniesione w bieżącym roku sukcesy.

Obecny sezon to pasmo sukcesów mirzeckich zespołów: „Happy” i 104 Artystyczna Drużyna Harcerska.

– 24.02.2018 rok – Tarnobrzeg, XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej .„Śpiewograniec”, Zespół „Happy” zajmuje I miejsce.

– 7-8.04.2018 rok –  Starachowice VI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie”, „Happy” zajmuje I miejsce a 104 ADH II miejsce. Oba Zespoły otrzymują nominację do koncertu „Gospodarze Gościom” na 45 Międzynarodowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2018. Oprócz występu w koncercie „Gospodarze Gościom”, oba zespoły wzięły także udział w przesłuchaniu konkursowym. Obydwie grupy zdobyły równorzędne, najwyższe nagrody – Złote Jodły.

W dniu 09.08.2018 roku Zespołom oraz ich opiekunom: Małgorzacie i Piotrowi Spadło, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska złożyli Podziękowania  za czas i trud włożony w przygotowania, wyjazdy i udział w konkursach, za to, że dostarczają nam dużej dawki  przeżyć artystycznych, reprezentują i promują Gminę Mirzec na forum Ogólnopolskim i Międzynarodowym. Wyrazili zadowolenie i dumę z osiągniętych przez młodych artystów sukcesów  i życzyli aby  nadal były piękną wizytówką naszej Gminy.

W podziękowaniu Zespoły i ich opiekunowie otrzymali upominki – koszulki z logo Zespołów.

Tekst i foto: BiOK GM

Sukces 104 ADH z Mirca na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie”

W weekend, 7-8 kwietnia 2018 roku odbyła się VI edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie” w sali widowiskowej w Starachowickim Centrum Kultury, zorganizowana przez Hufiec ZHP Starachowice. Zespoły reprezentujące gminę Mirzec działające przy Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Mirzec zaprezentowały się wspaniale!
Zespół „Happy” Mirca zajął I miejsce w kategorii do lat 14. W kategorii do lat 21 – 104 Artystyczna Drużyna Harcerska zajęła II miejsce. Obydwa zespoły otrzymały nominacje do udziału w 45. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej oraz nominację do udziału w Koncercie „ Gospodarze- Gościom” w 45. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.
Serdecznie gratulujemy

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej zakończyło realizację dwóch projektów

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej zakończyło realizację dwóch grantów, na które otrzymało dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu.

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z LGD „Razem na Piaskowcu”  zrealizowało dwa  projekty w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, kwota dotacji to 25 000 zł.

Pierwszy projekt objął zakup obuwia oraz brakujących elementów strojów dla członków zespołów ludowych (kół gospodyń oraz zespołów śpiewaczych) z terenu gminy Mirzec. Zostało zakupionych 30 par butów/kozaków damskich w kolorze czarnym oraz 4 pary w kolorze czerwonym; elementy strojów ludowych damskich ( spódnice, bluzki bawełniane,  bluzki lniane, gorsety,), strój ludowy męski (koszula, spodnie i kamizelka). Wydatek ten współfinansowany jest ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Uzupełnienie brakujących elementów strojów dla kół gospodyń wiejskich i zespołów folklorystycznych z terenu gminy Mirzec- Członków Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej. Uzyskane dofinansowanie to 12 500 zł, wkład własny finansowy 658 zł.

W ramach realizacji drugiego zadania zakupiono akordeon Hohner 96- czarny wraz z pokrowcem i szelkami, mikrofony bezprzewodowe do akordeonu i do skrzypiec a także strój męski ludowy (koszula bawełniana, spodnie i kamizelka z sukna we wzorze kieleckim) oraz kozaki męskie. Wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Zakup strojów ludowych i doposażenie w instrument muzyczny, mikrofony kapelę „Sąsiedzi” z Tychowa Starego. Uzyskane dofinansowanie to 12 500 zł, wkład własny finansowy 658 zł.

 

Tekst: Ewelina Rafalik

Dolina Małyska z Małyszyna

Dolina Małyska  to jeden z najmłodszych zespołów folklorystycznych w gminie Mirzec, bo istnieje dopiero  dwa lata. Przewodniczącą  zespołu jest pani Agnieszka Idzik- Napiórkowska a za ich  przygotowanie muzyczne odpowiada pan Piotr Gąsowski.

Panie z zespołu chętnie angażują się w gminne uroczystości, wzbogacając je swoimi występami a także kultywują zwyczaje i obrzędy ludowe nie pozwalając o nich zapomnieć.

Małyska Dolina z Małyszyna

Trębolanki z Trębowca

Jest to zespół obrzędowo- śpiewaczy z Trębowca.

Z inicjatywy pani Bożeny Rosińskiej i Stanisława Seweryna powstał w 2000 r. Zespół uczestniczy w licznych imprezach lokalnych. Podtrzymuje zwyczaje i obrzędy ludowe poprzez uczestnictwo w dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Regularnie bierze udział w przeglądach i konkursach poświęconych kultywowaniu tradycji regionu świętokrzyskiego. Brał udział w festiwalu im. Józefa Myszki w Iłży, gdzie w 2010 r zdobył III nagrodę.

Uczestniczył w „ Międzynarodowych Buskich spotkaniach z folklorem , w konkursie kolęd i pastorałek, w  lokalnych uroczystościach patriotycznych i kościelnych, ściśle współpracuje z miejscowa szkołą i organizuje imprezy i uroczystości środowiskowe. W roku 2016 zdobył I miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni  Patriotycznej-Piosenki Ludowej i Tańca Ludowego w Głowaczowie.

W 2016 roku nagrał swoją własną płytę muzyczną.

Przewodnicząca zespołu jest pani Jadwiga Czechowska.

Trębolanki z Trębowca

Osinianki z Osin

Zespół śpiewaczy Osinianki  reaktywował swoją działalność w 2000 r. Kierowniczką zespołu jest pani Barbara Kwapisz. Panie odtwarzają stare obrzędy i pieśni ludowe, aby uchronić je od zapomnienia. Do takich obrzędów należą:

– pieczenie chleba

– darcie pierza tzw. Okrężna

– zapusty

A od 2012 roku także sobótka w plenerze.

Członkinie Zespołu biorą udział w życiu kulturalnym naszej gminy poprzez udział w imprezach okolicznościowych jak np. dożynki. Poza tym nasze panie wykazują ogromne zaangażowanie we współpracę z CTL- em., poprzez:

  1. prowadzenie warsztatów w Izbie regionalnej takich jak

– tkactwo

– kulinaria

– rękodzieło artystyczne

2. Współorganizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców  jak kolędowanie, pieśni patriotyczne, wieczór poezji i pieśni ludowej, czy osińskie śpiewanie na początek lata. Zespół  od czasu reaktywacji brał udział  w konkursach i przeglądach takich jak: Festiwal Jana Myszki w Iłży, Buskie spotkania z folklorem i Dni otwarte ŚODR w Modliszewicach.

Osinianki z Osin

Kumosie z Gadki

Zespół Kumosie istnieje już 15 lat. Przez ten czas uczestniczył w wielu imprezach lokalnych, gminnych i regionalnych. Brał udział w wielu konkursach i przeglądach: m.in. w Międzynarodowych Buskich spotkaniach z Folklorem. Przewodniczącą  Zespołu jest pani Elżbieta Zagajna.   W 2016  roku „ Kumosie” wydały swoją płytę muzyczną.

 

Kumosie z Gadki

KGW Mirzec

Mirzeckie koło Gospodyń Wiejskich jest najmłodszym zespołem w naszej gminie i nie tylko jeżeli chodzi o staż organizacyjny ale również wiek jego członkiń. Powstało ono 18 września 2015. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Alicja Dudek, ale jak sama podkreśla, pomysł przez wiele miesięcy krążył po głowach wielu jej koleżanek. Na początku września postanowiły go zmaterializować. Opracowały program KGW i określiły jego cele. Postanowiły, że w swoim środowisku prowadzić będą działalność edukacyjną, kulturalną i opiekuńczą., będą promować historię, kulturę, folklor i regionalną tradycję. Przewodniczącą KGW Mirzec jest Pani Ewelina Rafalik.KGW Mirzec

Zespół śpiewaczy Gromada i Kapela Sąsiedzi z Tychowa Starego

W Tychowie Starym już w latach 60-tych ubiegłego wieku śpiewały panie z Koła Gospodyń Wiejskich. W zespole byli również mężczyźni. Obecna grupa została zawiązana w tłusty czwartek 19 lutego 2004r. z inicjatywy Ewy Grzelki.  Nie wiadomo dokładnie, kto zaproponował nazwę „Gromada”.  W każdym bądź razie jest ona obecnie rozpoznawalna nie tylko w naszej gminie i w powiecie. Zespół uczestniczył wielokrotnie w imprezach lokalnych   i ogólnopolskich, m.in. na Festiwalu im. Józefa Myszki w Iłży czy też  w Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem.  W roku 2015 i 2016 zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Patriotycznej- Pieśni Ludowej i Tańca Ludowego. Solista Zespołu Stanisław Pacek w roku 2015 zdobył I miejsce na XXVIII Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem i I miejsce w podczas występu w 49 Sabałowych Bajaniach  w Bukowinie Tatrzańskiej.

„Gromada” i „Sąsiedzi” zaśpiewali i zagrali także na Ukrainie.

Na swoim koncie  mają własną płytę muzyczną, którą nagrali 2015 roku.Gromada i Kapela Sąsiedzi

 

Tychowianie z Tychowa Nowego

Zespół „ Tychowianie” powstał w 1970 roku. Początkowo działało w nim 26 kobiet, założycielką grupy była Wiesława Spadło. Zespół grał zarówno własne, jak i znane już utwory ludowe, brał też udział w okolicznych występach. W takiej formie funkcjonował przez kilka kolejnych lat.  Tychowianie wznowili swoją działalność w 2000 roku. Grupa regularnie uczestniczy w lokalnych oraz regionalnych występach i konkursach, m.in. na Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży, Prezentacji Zespołów i Kapel Ludowych „ To i owo na ludowo” w Skarżysku Kościelnym czy w Prezentacjach Zespołów Śpiewaczych „ Cudze chwalicie, swego nie znacie”  w Skarżysku Kamiennej.  Do swoich największych sukcesów zespół zalicza zdobycie II miejsca podczas Finału 34- tych Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem w 2010r.Tychowianie z Tychowa Nowego