Podziękowanie dla mirzeckich zespołów

W czwartek 9 sierpnia br, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z dyrektor BiOK Dorotą Tomaszewską podziękowali 104 Artystycznej Drużynie Harcerskiej, Zespołowi Happy i ich opiekunom za odniesione w bieżącym roku sukcesy.

Obecny sezon to pasmo sukcesów mirzeckich zespołów: „Happy” i 104 Artystyczna Drużyna Harcerska.

– 24.02.2018 rok – Tarnobrzeg, XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej .„Śpiewograniec”, Zespół „Happy” zajmuje I miejsce.

– 7-8.04.2018 rok –  Starachowice VI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie”, „Happy” zajmuje I miejsce a 104 ADH II miejsce. Oba Zespoły otrzymują nominację do koncertu „Gospodarze Gościom” na 45 Międzynarodowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2018. Oprócz występu w koncercie „Gospodarze Gościom”, oba zespoły wzięły także udział w przesłuchaniu konkursowym. Obydwie grupy zdobyły równorzędne, najwyższe nagrody – Złote Jodły.

W dniu 09.08.2018 roku Zespołom oraz ich opiekunom: Małgorzacie i Piotrowi Spadło, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska złożyli Podziękowania  za czas i trud włożony w przygotowania, wyjazdy i udział w konkursach, za to, że dostarczają nam dużej dawki  przeżyć artystycznych, reprezentują i promują Gminę Mirzec na forum Ogólnopolskim i Międzynarodowym. Wyrazili zadowolenie i dumę z osiągniętych przez młodych artystów sukcesów  i życzyli aby  nadal były piękną wizytówką naszej Gminy.

W podziękowaniu Zespoły i ich opiekunowie otrzymali upominki – koszulki z logo Zespołów.

Tekst i foto: BiOK GM