Osinianki z Osin

Zespół śpiewaczy Osinianki  reaktywował swoją działalność w 2000 r. Kierowniczką zespołu jest pani Barbara Kwapisz. Panie odtwarzają stare obrzędy i pieśni ludowe, aby uchronić je od zapomnienia. Do takich obrzędów należą:

– pieczenie chleba

– darcie pierza tzw. Okrężna

– zapusty

A od 2012 roku także sobótka w plenerze.

Członkinie Zespołu biorą udział w życiu kulturalnym naszej gminy poprzez udział w imprezach okolicznościowych jak np. dożynki. Poza tym nasze panie wykazują ogromne zaangażowanie we współpracę z CTL- em., poprzez:

  1. prowadzenie warsztatów w Izbie regionalnej takich jak

– tkactwo

– kulinaria

– rękodzieło artystyczne

2. Współorganizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców  jak kolędowanie, pieśni patriotyczne, wieczór poezji i pieśni ludowej, czy osińskie śpiewanie na początek lata. Zespół  od czasu reaktywacji brał udział  w konkursach i przeglądach takich jak: Festiwal Jana Myszki w Iłży, Buskie spotkania z folklorem i Dni otwarte ŚODR w Modliszewicach.

Osinianki z Osin