“Darcie pierza”

“Darcie pierza”- albo jak się w Osinach mówiło “Okrężna” to jeden ze zwyczajów polskiej wsi. Kobiety spotykały się w jednej z chat i darły pióra na poduch i pierzyny, które miały się znaleźć w posagu panny na wydaniu. Po wspólnej pracy był poczęstunek i zabawa. Panie z KGW Osinianki od lat kultywują tę tradycję. Zapraszamy na film.