Dożynki Powiatowo- Gminne. Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony

Rolnicy z gmin Mirzec, Brody, Pawłów i Wąchock dziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbyły się w niedzielę 3 września w Mircu.

Najważniejsza dla rolników uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego, który wyruszył z centralnego parkingu w Mircu do mirzeckiego kościoła pod wezwaniem świętego Leonarda. W tegorocznym korowodzie przemaszerowały reprezentacje czterech wiejskich gmin z powiatu starachowickiego. Każda gmina przygotowała własny wieniec dożynkowy. Wieniec reprezentujący gminę Mirzec z kłosów zbóż i kwiatów przygotowali rolnicy z Ostrożanki i Małyszyna.
W korowodzie prowadzonym przez Pawła Staszałka komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mircu przeszły poczty sztandarowe z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Koła Łowieckiego „Nemrod”, członkowie zespołów folklorystycznych z gminy Mirzec Osinianki, Trębolanki, Jutrzenka, Kumosie, Tychowianie, Małyska Dolina, Gromada , Koło gospodyń Wiejskich z Mirca Kapela Sąsiedzi, zespoły folklorystyczne z sąsiednich gmin: Brodowianki z Brodów, Okrasa z Pawłowa i Marcinkowianie z Wąchocka, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy. Uczestnicy korowodu otrzymali pamiątkowe dożynkowe kotyliony, które rozdawali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.
Przed wejściem do kościoła korowód przywitali ksiądz kanonik Daniel Kobierski, ksiądz proboszcz parafii w Gadce Henryk Kołaziński, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z małżonką oraz starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk. W świątyni starostowie dożynkowi Marzanna Gralec z Ostrożanki oraz Rafał Zacharski z Małyszyna przekazali bochen chleba upieczony z tegorocznych ziaren na ręce gospodarzy dożynek wójta Mirosława Seweryna i starosty starachowickiego Piotra Ambroszczyka. Wójt Mirosław Seweryn podziękował rolnikom za trud poniesiony podczas zbioru plonów i obiecał, że otrzymany chleb będzie dzielił sprawiedliwie. Mszę świętą odprawił ksiądz Henryk Kołaziński, proboszcz parafii w Gadce, który poświęcił wieńce dożynkowe. Czytania odczytali starostowie dożynek Marzanna Gralec i Rafał Zacharski, psalm zaśpiewał Ryszard Nowak wiceprzewodniczący Rady Powiatu Starachowickiego. Modlitwę wiernych odczytali: Agnieszka Idzik-Napiórkowska, Justyna Kwapień, Tadeusz Chojnacki, Iwona Stępień, Elżbieta Pałys i Kazimierz Kozieł. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił Chór Addagio pod kierunkiem Piotra Zająca. Wierni zgormadzeni na mszy zostali poczęstowani chlebem z tegorocznych zbóż przez wójta Mirosława Seweryna, starostę Piotra Ambroszczyka, starostów dożynek oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrożance. Wiersz o chlebie własnego autorstwa wyrecytowała Zofia Karczewska z Koła Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka”
Po mszy korowód dożynkowy przeszedł do amfiteatru, gdzie nastąpiło tradycyjne ośpiewanie wieńców dożynkowych przez wszystkie zespoły folklorystyczne z gminy Mirzec. Gości, a w szczególności starostów dożynek, przywitali gospodarze uroczystości wójt Mirosław Seweryn i starosta Piotr Ambroszczyk. Starostowie dożynek Marzanna Gralec i Rafał Zacharski krótko przedstawili profile działalności swoich gospodarstw. Wręczono także nagrodę w konkursie na najlepsze gospodarstwo w powiecie starachowickim „Gospodarstwo z duchem czasu” w kategorii gospodarstwo rolne. Laureatką została Weronika Wiśnios z Mirca-Majoratu. W nagrodę otrzymała statuetkę Wawrzyna Powiatu oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatowych oraz władze samorządowe sąsiednich samorządów, delegaci instytucji i organizacji działających w powiecie starachowickim.
Wójt Mirosław Seweryn i starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk podziękowali osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości dożynkowej. Szczególne podziękowania za trud włożony w wyhodowanie płodów rolnych usłyszeli w dniu swojego święta rolnicy. Wójt podziękował także społecznościom sołectw Ostrożanka i Małyszyn na czele z radnymi z tych miejscowości Radosławem Gralcem, Agnieszką Idzik-Napiórkowską i Kazimierzem Kozłem oraz sołtysami Tadeuszem Chojnackim i Iwoną Stępień. W tym roku sołectwa Ostrożanka i Malyszyn przyjęły na siebie trud przygotowania obchodów dożynkowych. Wójt Mirosław Seweryn życzył wszystkim wspaniałej zabawy podczas dalszej części dożynek i Święta Gminy Mirzec.

Zobacz galerię zdjęć z korowodu dożynkowego i ośpiewania wieńców