Rozwój w biały dzień

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec” zaprasza do udziału w projekcie „Rozwój w biały dzień” dofinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadań publicznych.

Zapraszamy do udziału w warsztatach rozwojowych młodzież w wieku 12-20 lat.

Warsztaty będą odbywać się  przez 4 soboty lipca, począwszy od 8 lipca do dnia 29 lipca (podsumowanie projektu). Miejscem warsztatów będzie Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec, w godzinach 8.00-12.00.
Tematyka warsztatów:
– „Jak zaplanować swój rozwój  tak, aby się nie pomylić”;
– „Twój projekt- od pomysłu do realizacji”;
– „ Trening kreatywności i zarządzania innowacją”,
– „Warsztaty komunikacji – jak pozbyć się tremy”;
– „Poznaj mój zawód – spotkanie z władzami gminy”:
– „Gmina zmian. Zmiana gminy”, debata.

29 lipca br. uroczyste podsumowanie projektu, zainicjowanie powstania Gminnego Inkubatora Aktywnej Młodzieży, przestrzeni, w której mogą wymieniać się wiedzą aktywne młode osoby działające na rzecz rozwoju młodzieży i całej gminy Mirzec.
Informacje szczegółowe:
– na stronie FB Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec”:
– na stronie www.mirzec.pl;
– pod nr telefonu: 041 276-71-81.

Organizator: Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”