TIK i instytucji kultury#1

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec realizuje projekt pn. „TIK  w instytucji kultury#1” współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej, Oś-3-Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywacji cyfrowej. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu pracownicy Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec w dniach 1.12.-3.12 i 7.12. 2021 r. uczestniczyli w szkoleniu z zakresu „Programowania w różnych językach”.

Dzięki projektowi placówka została wyposażona w sprzęt komputerowy: laptopy, tablety, klocki Lego Mindstorms EV3 oraz gry Scottie Go!. Dodatkowo w ramach projektu w Domu Kultury w Mircu, Centrum Twórczości Ludowej w Osinach  i Klubie Wiejskim NIWY w Tychowie Nowym przeprowadzone zostaną zajęcia z „Programowania w różnych językach” dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 – 18 lat.