Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki w Tychowie Starym

Podczas marcowej sesji radni podjęli uchwałę nr XXXVI/240/2021 w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki w Tychowie Starym. 30 września 2021 roku zamierza się dokonać likwidacji filii biblioteki publicznej mieszczącej się obecnie w budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym. Powodem likwidacji są problemy lokalowe. Wygospodarowanie innego lokalu w budynku szkoły jest niemożliwe, ponieważ wszystkie sale lekcyjne są zajęte. W ubiegłym roku przy szkole powstał Klub Dziecięcy “Bączek”, którego funkcjonowanie wymaga zapewnienia dodatkowych pomieszczeń.

Treść uchwały w załączeniu.

https://mirzec.pl/uchwala-w-sprawie-zamiaru-likwidacji-filii-w-tychowie-starym/