I Gminny Przegląd Solistów Pieśni Ludowej

W niedzielę 20 listopada br. w Gadce miał miejsce I Gminny Przegląd Solistów Pieśni Ludowej.

Na przegląd przybyli: wójt Mirosław Seweryn, przewodnicząca rady Agnieszka Idzik-Napiórkowska, przewodniczący komisji kultury Jan Raczyński, radni gminy Mirzec, sołtysi oraz pracownicy ośrodków kultury z dyrektor Dorotą Tomaszewską. Gospodarzem spotkania były “Kumosie”, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gadce. Przegląd poprowadziła przewodnicząca KGW Elżbieta Zagajna i kierująca wiejską świetlicą Mirosława Surdy.

Wzięło w nim udział 14 solistów z zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy Mirzec.
Wystąpili kolejno:
-Maria Rokita – “Małyska Dolina”;
-Krystyna Drzewi – “Jutrzenka”;
-Elżbieta Pałys – “Ostrożanka”;
-Krystyna Kozieł – “Tychowianie”;
-Tadeusz Niewczas – “Tychowianie”;
-Dominika Potrzeszcz – “Tychowianie”;
-Agnieszka Wiśnios – “Gromada”;
-Maria Niewczas – “Gromada”;
-Stanisław Pacek – “Gromada”;
-Irena Zakrzewska – “Osinianki”;
-Anna Janikowska – “Osinianki”;
-Dorota Bębas – “Osinianki;
-Elżbieta Strycharska – “Trębolanki”;
-Mirosława Surdy – “Kumosie”.
Wszystkim śpiewającym akompaniował na akordeonie kierownik artystyczny zespołów Piotr Gąsowski. W poprowadzeniu imprezy pomagali druhowie z jednostki OSP w Gadce.

Oprócz pięknie wykonanych ludowych piosenek przybyli do świetlicy wysłuchali także trzech zabawnych, wierszowanych monologów w wykonaniu ich autorki Marii Rokity z Małyszyna.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował organizatorom za przygotowanie wspaniałej imprezy i wyraził zadowolenie z efektownej inauguracji działalności kolejnej wiejskiej placówki kultury. Świetlicę w Gadce otworzono miesiąc temu.

Wójt Mirosław Seweryn razem z przewodniczącą rady Agnieszką Idzik-Napiórkowską i dyrektor Dorotą Tomaszewską podziękowali każdemu z solistów, wręczając im pamiątkowe dyplomy.

Dorota Tomaszewska ogłosiła wyniki eliminacji do XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni-Piosenki Patriotycznej-Ludowej w Zwoleniu. Nominacje do konkursu finałowego, jaki odbędzie się 22 kwietnia 2017r. otrzymały “Osinianki” oraz solistka Dorota Bębas z “Osinianek”, która podbiła serca jury i otrzymała jeszcze dwie nagrody. Pierwszą od dyrektora Domu Kultury w Zwoleniu za: “perfekcyjny głos eliminacji”, a drugą od marszałka Senatu RP za: “wybitny głos”. Dorota Bębas zakończyła przegląd, śpiewając nagrodzoną piosenkę pt. “Wojenka złodziejka” z repertuaru Anny German.

I Gminny Przegląd Solistów Pieśni Ludowej I Gminny Przegląd Solistów Pieśni Ludowej

Tekst i foto: Jacek Rafalski