“Rozgrywka z historią”- gra wielkoformatowa pt. “Pani Jadwiga w opałach”.

W dniu 10.11.2023 w Szkole Podstawowej w Gadce miała miejsce uroczysta premiera gry wielkoformatowej pt. „Pani Jadwiga w opałach”, zrealizowanej w ramach zadania pn. „Rozgrywka z historią” z Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Całkowita wartość projektu to 19000 zł, a kwota dotacji to 15000 zł.

Na uroczystym wydarzeniu obecni byli: wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radni z Gminy Mirzec: Anna Kawalec, Sylwia Błach i Piotr Kruk, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gadce Edyta Drożdżał, pracownicy BiOK oraz uczniowie, nauczyciele i rodzice z SP w Gadce. Pierwszą premierową rozgrywkę gry wielkoformatowej poprowadzi pan Przemysław Góral z firmy Good Games.

Cała koncepcja gry powstała na dwudniowych warsztatach z uczniami klasy 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej w Gadce. Pod czujnym okiem pana Przemka młodzież poznawała tajniki tworzenia tego typu gier a także opracowała strategię, tematykę i mechanikę nowo powstałej gry. Uczniowie poszerzyli i utrwalili również swoją wiedzę na temat historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania Styczniowego i postaci Jadwigi Prendowskiej.

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy pomagali przy realizacji tego projektu. Przede wszystkim uczniom z klasy 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gadce, dyrektor Edycie Drożdżał wraz z nauczycielami,  panu Przemkowi Góralowi z  pracownikom Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec którzy napisali wniosek, koordynowali i czuwali nad jego prawidłowym przebiegiem: Dorocie Tomaszewskiej, Justynie Swat, Iwonie Seweryn, Krystynie Bednarczyk.

 

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”