“Wokół Tradycji “

“Wokół tradycji”. Jest książka o Kołach Gospodyń Wiejskich w gminie Mirzec
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec wraz ze Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej wydała książkę „Wokół tradycji. Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Mirzec”.
Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 3 700 złotych przekazanemu przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej oraz dofinansowaniu pozyskanemu z Urzędu Gminy Mirzec w ramach realizacji zadania publicznego „Historia folkloru i kultury ludowej w Gminie Mirzec” w wysokości 6000 złotych.
„Wokół tradycji. Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Mirzec” to publikacja poświęcona działalności KGW na terenie gminy Mirzec, przybliżająca ich historię oraz dorobek artystyczny. Książka przedstawia zasługi członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz upowszechniania wiedzy na temat lokalnych tradycji i folkloru i propagowania kultury folklorystycznej wśród mieszkańców gminy.
Książka powstała przy współpracy i zaangażowaniu obecnych członków kół gospodyń wiejskich, którzy zebrali i dostarczyli archiwalne materiały potrzebne do opracowania publikacji. Opracowaniem tekstu i szaty graficznej zajęli się pracownicy Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec. Korektę i redagowanie tekstu wykonał Jacek Królak. Projekt wspierał od początku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który napisał przedmowę do książki.
Książki można wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mircu oraz jej filiach bibliotecznych w Małyszynie, w Gadce i w Osinach.

Tekstu I foto: www.mirzec.pl 

VI gminny konkurs recytatorski

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec zaprasza dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mirzec do wzięcia udziału w  Gminnym Konkursie Recytatorskim. Tegoroczna, szósta edycja tego Konkursu ze względu na stan epidemii w kraju odbędzie się w zmienionej formie. Prosimy aby  uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Konkursie zarejestrowali swój występ na nośniku  (płyta CD, pendrive) i dostarczyli go do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu lub filii bibliotecznych w Małyszynie , Gadce, Osinach. Prosimy zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 41 27-13-586 lub 41 27-13-031.

REGULAMIN VI EDYCJII GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO