Wznawiamy działalność BIBLIOTEK

 
W gminie Mirzec, od poniedziałku 11 maja br. roku zostanie otwarta dla czytelników Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu oraz filie w Gadce, w Osinach i w Małyszynie. Placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa czytelnikom i pracownikom bibliotek będą działać w zmienionych warunkach i we wzmożonym rygorze sanitarnym, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 

Książki będzie można wypożyczać:
Mirzec: poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 9:00 do 13:00 ora czwartek, piątek w godz. od 13:00 do 17:00.
Gadka, Małyszyn i Osiny: poniedziałek, wtorek,  środa w godz. od 10:00 do 12:00 oraz czwartek, piątek w godz. od 14:00 do 16:00.
Poniżej ustalone procedury jakie będą miały zastosowanie przy wypożyczaniu księgozbioru. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników i pracowników placówek prosimy  o bezwzględne zastosowanie się do ustalonych procedur.
 
 
 
 
 
W  związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa wprowadza się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mircu oraz jej filiach w terenie, zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w nowym reżimie sanitarnym wydanym przez  Bibliotekę Narodową, następujące procedury :
1. W Bibliotece bibliotekarze obowiązani są przebywać w przyłbicach, z zakrytymi ustami i nosem (maseczkami) oraz w rękawiczkach ochronnych jednorazowych.
2. Obsługa czytelników tylko w wyznaczonej strefie, przy stanowisku z zabezpieczeniem – przesłona ochronna z pleksi.
3. Zabroniony jest dla czytelników wolny dostęp do księgozbioru, korzystanie z czytelni internetowej oraz ze zbiorów biblioteki na miejscu.
4. W lokalu Biblioteki,  w wyznaczonej strefie, jednocześnie może przebywać tylko jeden czytelnik, pozostali oczekują na zewnątrz z dystansem społecznym w odległości 2 m od pozostałych czytelników.
5. Wchodząc do Biblioteki czytelnik musi mieć założone rękawiczki ochronne  jednorazowe oraz zakryte usta i nos (maseczką) .
6. Wchodząc i wychodząc z lokalu Biblioteki czytelnik zobowiązany jest dezynfekować ręce w punkcie do tego przeznaczonym.
7. Sugeruje się umawianie telefoniczne lub mailowe wizyt aby uniknąć kolejek.
8. Drogi książek zwracanych i wypożyczanych nie mogą się krzyżować co znaczy, że zwracane książki czytelnik bezpośrednio wkłada do pudełka przeznaczonego na zwracany księgozbiór. Przyjęte książki zostaną odłożone na okres minimum 14 dni do pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie zostaną ponownie włączone do użytkowania. Wypożyczaną książkę czytelnikowi podaje bibliotekarz.
9. Książki oddane przez czytelników i odłożone do kwarantanny należy zostawiać w odosobnionym miejscu. Książki te nie mogą znajdować się w tym samym pomieszczeniu  co książki przeznaczone do bieżącego wypożyczania.
10. Bibliotekarz po obsłudze każdego czytelnika zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, dezynfekcji swojego stanowiska pracy oraz ciągu komunikacyjnego tj. przejścia czytelnika z zewnątrz do lokalu w wyznaczoną strefę obsługi czytelnika: barierki, klamki od  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,  pudełko ze zwracanymi książkami. Nie dezynfekujemy płynem dezynfekcyjnym zwracanych książek.
11. Co godzinę  (a w razie potrzeby częściej) należy  zmywać podłogę z użyciem środków dezynfekujących.  W miarę możliwości należy także często wietrzyć pomieszczenia Biblioteki a zwłaszcza strefę obsługi czytelnika.