Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich

20 lat działalności świętowali członkowie Koła Gospodyń Wiejskich „Gromada” w Tychowie Starym oraz działających w jego strukturze Zespołu Śpiewaczego „Gromada” i Kapeli „Sąsiedzi”.

Jubileuszowe uroczystości odbyły się w sobotę 22 czerwca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym. Gości przywitała przewodnicząca KGW „Gromada” Anna Chyła. W spotkaniu uczestniczyli wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn z małżonką, przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Sylwia Błach, sekretarz Gminy Mirzec Anna Piątek, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska, Igor Klar kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, reaktywatorka KGW „Gromada” Ewa Grzelka, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym z prezesem Tadeuszem Sobczykiem, członkinie kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Mirzec, obecni i byli członkowie KGW „Gromada”, osoby wspierające działalność Koła Kazimierz Stompor i Beata Bonio. Jako członek Kapeli „Sąsiedzi” wystąpił radny z Tychowa Starego Mirosław Niewczas.

Anna Chyła podkreśliła, jak ważną rolę w życiu społecznym wsi pełnią Koła Gospodyń Wiejskich, które konsolidują mieszkańców oraz pielęgnują ludowe zwyczaje i tradycje. Wójt gminy Mirosław Seweryn pogratulował członkom „Gromady” prężnej działalności i wraz z przewodniczącą Rady Gminy w Mircu Sylwią Błach, sekretarz Gminny Anną Piątek i dyrektor BIOK przekazali na ręce Anny Chyły pamiątkowy grawerton, kwiaty i upominki. List gratulacyjny w imieniu własnym oraz pracowników ARiMR odczytał kierownik placówki Igor Klar. Było także gromkie „Sto lat” w wykonaniu zaproszonych gości.

Jubilaci dla gości przygotowali niespodziankę – skecz, w którym do doktora przychodzą panie z zespołu „Gromada”, które chciałby wyjechać do sanatorium. Zwieńczeniem występu był koncert w wykonaniu zespołu „Gromada” i kapeli „Sąsiedzi” nagrodzony gromkimi brawami. Popołudniowe spotkanie przy poczęstunku upłynęło przy przyśpiewkach i wspomnieniach.

Zobacz więcej zdjęć

Tekst i foto: UG Mirzec www.mirzec.pl

“Wokół Tradycji “

“Wokół tradycji”. Jest książka o Kołach Gospodyń Wiejskich w gminie Mirzec
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec wraz ze Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej wydała książkę „Wokół tradycji. Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Mirzec”.
Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 3 700 złotych przekazanemu przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej oraz dofinansowaniu pozyskanemu z Urzędu Gminy Mirzec w ramach realizacji zadania publicznego „Historia folkloru i kultury ludowej w Gminie Mirzec” w wysokości 6000 złotych.
„Wokół tradycji. Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Mirzec” to publikacja poświęcona działalności KGW na terenie gminy Mirzec, przybliżająca ich historię oraz dorobek artystyczny. Książka przedstawia zasługi członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz upowszechniania wiedzy na temat lokalnych tradycji i folkloru i propagowania kultury folklorystycznej wśród mieszkańców gminy.
Książka powstała przy współpracy i zaangażowaniu obecnych członków kół gospodyń wiejskich, którzy zebrali i dostarczyli archiwalne materiały potrzebne do opracowania publikacji. Opracowaniem tekstu i szaty graficznej zajęli się pracownicy Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec. Korektę i redagowanie tekstu wykonał Jacek Królak. Projekt wspierał od początku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który napisał przedmowę do książki.
Książki można wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mircu oraz jej filiach bibliotecznych w Małyszynie, w Gadce i w Osinach.

Tekstu I foto: www.mirzec.pl