Zespoły ludowe w gminie Mirzec

Nasza mała ojczyzna bogata jest tradycje ludowe, które kultywowane są między innymi przez zespoły. Na terenie Gminy Mirzec działa obecnieZespoły ludowe w gminie Mirzec 8 Zespołów  Folklorystycznych, które ściśle współpracują z Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Mirzec.  Zespoły te aktywnie uczestniczą w różnych przeglądach, uroczystościach na gruncie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Najstarszym zespołem w gminie jest zespół Jutrzenka, który działa nieprzerwanie od 1965 roku.

Tradycje ludowe są niezwykle istotne dla każdego regionu Polski, od wielu pokoleń muzyka ludowa towarzyszyła mieszkańcom w codziennych obowiązkach. Przyśpiewki, ballady, pieśni nabożne, obyczajowe można było dawniej usłyszeć w rożnych miejscach i sytuacjach: podczas prac polowych na wiosnę, w żniwa, jesiennych wykopków, kiszenia kapusty czy zimowego darcia piór, w adwent czy post.

Obecnie można posłuchać wykonań zespołów podczas różnorodnych uroczystości, np. dożynki, przegląd pieśni czy zespołów ludowych.