Dofinansowanie na zakup książek

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec uzyskała dofinansowanie na zakup nowości bibliotecznych w wysokości 11 000,00 zł. Książki zostaną zakupione dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i jej  filii.  Dofinansowanie pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
Wniosek BiOKGM został złożony w ramach zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków
– Priorytet 1, kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.