Programowanie w różnych językach- zaproszenie na zajęcia

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec w ramach realizacji projektu „Tik w instytucji kultury#1” zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10 – 18 lat na zajęcia z programowania w różnych językach.

Zajęcia będą odbywać się w 3 stałych grupach:

  1. W Centrum Twórczości Ludowej w Osinach.
  2. W Domu Kultury w Mircu.
  3. W Klubie Wiejskim NIWY w Tychowie Nowym.

Zapisy do poszczególnych Grup prowadzą odpowiednio: Dom Kultury w Mircu. CTL w Osinach, Klub Wiejski NIWY w Tychowie Nowym. Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w siedzibie wymienionych  placówek, w godzinach od 8:00 do 16:00, do dnia 13.01.2022 roku.

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa uczestników warsztatów oraz możliwości technicznych  liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.