Sprzęt zakupiony w ramach “Konwersji cyfrowej Domów Kultury”

Do Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec został dostarczony sprzęt zakupiony w ramach “Konwersji cyfrowej Domów Kultury” z Narodowego Centrum Kultury pn. “Doposażenie BiOK w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy”. Łączna wartość projektu to 107 400 zł na którą składa się koszt zakupu sprzętu oraz szkolenia pracowników.